Witaj na stronie Banku

Aktualności

Jeden ogólnopolski numer telefoniczny do zastrzeganie kart płatniczych:

828 - 828 - 828

Funkcją systemu jest przekierowywanie połączeń telefonicznych okazicieli kart płatniczych chcących zastrzec utraconą kartę bezpośrednio do Banku wydającego. Celem dokonania jej natychmiastowego zastrzeżenia.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy 
o indywidualnych kontach emerytalnych wysokość kwot 
wpłat na IKE w 2017r.  wynosi 12.789,00 zł.
NOWOŚĆ

Uprzejmie informujemy, że w bankomacie dodano nową funkcję, która umożliwia doładowanie telefonów komórkowych na kartę.

Usługa jest dostępna we wszystkich sieciach komórkowych.

ZAPRASZAMY ! 
Bank Spółdzielczy w Narwi popiera ogólnopolską kampanię "Zanim podpiszesz" 
Chcesz zaciągnąć bezpieczną pożyczkę?
Zapamiętaj cztery zasady: 
 
1. Sprawdź wiarygodność firmy 
2. Policz całkowity koszt umowy. 
3. Dokładnie przeczytaj umowę. 
4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. 

Więcej informacji tu: