Gwarancje BFG

Informacja dla klientów banku dotycząca ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Szanowni Państwo,
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. (z późn. zm.) o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym - środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Narwi przez Klientów Banku na rachunkach imiennych objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach ustawowego systemu gwarantowania.
System gwarantowania dotyczy depozytów zgromadzonych w bankach krajowych. Celem jego jest zapewnienie osobom uprawnionym środków gwarantowanych do wysokości określonej w powyższej ustawie w razie ich niedostępności.
Od dnia 30 grudnia 2010 r. gwarancją w 100% są objęte środki do równowartości w złotych 100.000 EURO.
Więcej informacji na temat zasad gwarantowania depozytów znajdą Państwo na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - www.bfg.pl
 
infolinia – 0 800 569 341.