Aktualności

JPK VAT - Jednolity Plik Kontrolny VAT

1 stycznia 2018 r. wejdą w życie regulacje prawne zobowiązujące microprzedsiębiorców do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania administracji skarbowej Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK VAT).  JPK VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Informacje te będą przesyłane wyłącznie w wersji elektronicznej.

Po raz pierwszy microprzedsiębiorca będzie musiał przesłać elektronicznie plik JPK VAT za styczeń do 25 lutego 2018 r. Duże firmy już wysyłają JPK VAT od lipca 2016 r. a małe i średnie od stycznia 2017 r.

Ministerstwo Finansów zachęca do jak najszybszego zakładania profilu zaufanego (eGO), który upraszcza kontakt z administracją skarbową oraz umożliwia załatwianie wielu innych spraw urzędowych.

Więcej informacji w poniższych linkach: 

e-Składka – proste płatności z ZUS

Drogi Kliencie

Od nowego roku każdy płatnik ZUS będzie regulował składki na swój indywidualny nr rachunku.

Jednym przelewem zostanie opłacona składka na: ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składka na FP i FGŚP oraz składka na Fundusz Emerytur Pomostowych

O identyfikacji, zaksięgowaniu i rozliczeniu wpłaty na koncie będzie decydował tylko nr rachunku składkowego. Płatnik nie będzie podawać dodatkowych informacji, takich jak NIP/REGON. PESEL? nr paszportu, nr deklaracji i miesiąc, za który opłaca się składkę. Zamiast trzech albo czterech przelewów będzie tylko jeden przelew miesięcznie.

Uwzględniając zmiany przepisów, w dniu 25 października 2017 roku zostanie wprowadzona blokada przyjmowania przelewów ZUS z datą wykonania późniejszą niż 31 grudnia 2017 roku. Od dnia 1 stycznia 2018 roku w celu wykonania przelewu do ZUS należy wybrać formatka przelewu krajowego. Nawet jeśli będą to składki za rok 2017 lub za lata wcześniejsze, będzie trzeba wpłacać na swój indywidualny nr rachunku.

Wszystkie przelewy zdefiniowane na rachunku ZUS w obecnym formacie będą realizowane jedynie do 31 grudnia 2017 roku. Po tej dacie należy zlecić przelew na formacie przelewu krajowego. Przelewy złożone w obecnym formacie będą od 1 stycznia 2018 roku odrzucane z powodu braku zachowania spójności z wymogami regulacyjnymi.

Więcej informacji na temat e-Składki znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka

Pozdrawiamy

BS Narew

Internet Bankingu

Od 24 sierpnia br. każdy klient po zalogowaniu się do Internet Bankingu zostanie poproszony o wybranie zdjęcia, które będzie pojawiało się na stronie logowania.

Zastrzeganie kart płatniczych

Jeden ogólnopolski numer telefoniczny do zastrzeganie kart płatniczych:

828 - 828 - 828

Funkcją systemu jest przekierowywanie połączeń telefonicznych okazicieli kart płatniczych chcących zastrzec utraconą kartę bezpośrednio do Banku wydającego. Celem dokonania jej natychmiastowego zastrzeżenia.