Aktualności

Komunikat w sprawie wysokości wpłat na POL-IKE w 2018

Komunikat w sprawie wysokości wpłat na POL-IKE w 2018
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy
o indywidualnych kontach emerytalnych wysokość kwot 
wpłat na IKE w 2018r.  wynosi 13 329,00 zł.