Aktualności

Komunikat w sprawie wysokości wpłat na POL-IKE w 2017r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy 
o indywidualnych kontach emerytalnych wysokość kwot 
wpłat na IKE w 2017r.  wynosi 12.789,00 zł.