Rada nadzorcza

1. Mirosław Szelengowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Paweł Lewczuk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Bogdan Ostaszewski - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Jan Selwestruk - Członek Rady Nadzorczej
5. Leonidas Kozłow - Członek Racy Nadzorczej