Informacje dodatkowe

POLITYKA COOKIES W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NARWI

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Polityka cookies

 

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg    Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Narwi

 

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawa Bankowego

 

 

POLITYKA INFORMACYJNA

 

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Polityki Banku Spółdzielczego w Narwi

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału według stanu na dzień 31.12.2020 r.

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Załącznik nr 1

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Załącznik nr 2

 

REKLAMACJE

 

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Załącznik 1. Zgłoszenie reklamacji

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Załącznik 2. Zgłoszenie reklamacji karty 

 

Regulamin mojeID

 

http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID

 

 System kontroli wewnętrznej

Zarząd Banku prezentuje w sposób syntetyczny opis systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Narwi, który  zostaje udostępniony w związku z wykonaniem obowiązku zawartego w treści rekomendacji 1.11 Rekomendacji „H” Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach, wydanej Uchwałą Nr 141/2017 KNF z dnia 25.04.2017 r. (Dz. Urz. KNF 2017.7).

 http://bsnarew.pl/images/banners/ikonka.jpg   System kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Narwi