Aktualności

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego do oferty każdego banku w Polsce, który oferuje rachunki osobiste, od dnia 8 sierpnia 2018r. Bank wprowadził do oferty Podstawowy Rachunek Płatniczy. Rachunek ma służyć do wykonania podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych, w tym dokonywania płatności internetowych. Adresowany jest do osób nieposiadających dotychczas żadnego rachunku płatniczego umożliwiającego dokonywanie operacji przypisanych do tego rachunku w innym banku. Jest to bardzo liczna grupa, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach i na terenach wiejskich.

Konto przyjazne to oferta Banku Spółdzielczego w Narwi w zakresie podstawowego rachunku płatniczego.

 

Nazwa produktu 

 • Konto przyjazne (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR - podstawowy rachunek płatniczy)

Waluta 

 • PLN

Dla kogo 

 • dla nowych Klientów Banku, którzy we wniosku zadeklarują, iż nie posiadają w innym banku/SKOK-u rachunku płatniczego
 • dla osób fizycznych o pełnej zdolności do  czynności prawnych

Przeznaczenie

 • przechowywanie środków pieniężnych

 • dokonywanie wpłat

 • dokonywanie wypłat w placówce lub w bankomacie w dowolnym kraju UE oraz w terminalach (np. w sklepach)

 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (przelewów i zleceń stałych, polecenia zapłaty)

 • płatności kartą, w tym w internecie (bez fizycznego wykorzystania karty)

 • Bank prowadzi jako konto indywidualne

 • Bank nie oferuje kredytu odnawialnego ani limitu debetowego

Bezpłatnie

 • prowadzenie rachunku

 • wykonanie 5 krajowych transakcji płatniczych w miesiącu

 • wykonanie 5 transakcji w bankomatach obcych w kraju (nienależących do Banku)

 • operacje w bankomatach Banku

Wymagane dokumenty

 • dokument tożsamości (np. dowód osobisty)

 • otwarcie rachunku wymaga złożenia wniosku, wraz z którym Bank przyjmuje oświadczenie Posiadacza rachunku o braku posiadania rachunku płatniczego w innym banku

Czas trwania umowy 

 • nieokreślony