Zarząd Banku

  1. Olga Jakubowska - Prezes Zarządu
  2. Walentyna Niczyporuk - Członek Zarządu
  3. Katarzyna Dawidziuk - Członek Zarządu
  4. Halina Seliwoniuk - Członek Zarządu