WIRON zastąpi WIBOR

Kto pracuje nad zmianą wskaźników referencyjnych? Na wniosek uczestników rynku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) powołał Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele: Z czego wynika zastąpienie wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON? Zmiana wskaźnika referencyjnego jest częścią szerzej zachodzących zmian na rynkach finansowych, nie tylko w Polsce, ale również […]

Czytaj

Ustawowe wakacje kredytowe

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.  WAKACJE […]

Czytaj

Komunikacja dotycząca świadczenia Rodzina 500+ dla uchodźców z Ukrainy

500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat: Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Jak złożyć wniosek? Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS. Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są: Więcej informacji o 500+ dla obywateli Ukrainy: […]

Czytaj