Lokaty terminowe

Bank Spółdzielczy w Narwi oferuje rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, które są  przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie.

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych:

  • lokaty STANDARD: 3, 6, 12, 24, 36 miesięczne
  • lokata Progresywna
  • lokata Skarbonka
  • lokata Dopłata

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty, dla lokat zawieranych w placówce Banku, podpisywane jest przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika. Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty dla lokat zawieranych w systemie bankowości elektronicznej podpisywane jest zgodnie ze sposobem autoryzacji dyspozycji Użytkownika w systemie bankowości elektronicznej.

Lokata może mieć charakter:

  • nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny;
  • odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego, lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny, na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat.

Tabela oprocentowania