SMS Banking

Usługa SMS  to nowy i szybki sposób na kontakt z Bankiem.

Z usługi SMS może korzystać każdy klient posiadający rachunek w Banku Spółdzielczym w Narwi.

Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości sms.

Za pośrednictwem SMS Banking, Posiadacz rachunku może:

  • uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych;
  • uzyskiwać aktualne dane o charakterze informacyjnym jak: dane teleadresowe placówek Banku, kursy walut;
  • otrzymywać automatyczne powiadomienia przed zdarzeniem (np. spłata raty kredytu za 2 dni);
  • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku);
  • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku);

Uruchomienie usługi SMS następuje po:

  • wypełnieniu wniosku o świadczeniu usługi SMS
  • podaniu numeru telefonu komórkowego klienta.

Usługa SMS działa całą dobę.

Usługa dostępna dla użytkowników krajowych sieci telefonii komórkowej.