Rachunki bieżące

Bank Spółdzielczy w Narew otwiera i prowadzi następujące rodzaje rozliczeniowych rachunków bankowych:

 • rachunki bieżące    
 • rachunki pomocnicze

Rachunki bieżące i pomocnicze przeznaczone są dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą.

Posiadane rachunki umożliwiają:

 • kompleksowa obsługa finansowa
 • możliwość wpłat i wypłat gotówki w kasach Banku na każde żądanie
 • możliwość korzystania z systemu INTERNET BANKING
 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
 • pełna obsługa transakcji w obrocie zagranicznym
 • realizacja zleceń płatniczych w trybie polecenia zapłaty
 • karty płatnicze Visa Business
 • możliwość telefonicznego udzielania informacji o saldzie rachunków bankowych
 • szybki przelew SORBNET

Za czynności związane z obsługą rachunku – pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

Istnieje możliwość przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego Banku do Banku Spółdzielczego w Narwi. Wystarczy tylko złożyć w naszym Banku dyspozycję przeniesienia rachunku, a wszelkie formalności załatwiamy za klienta.