Informacje dodatkowe

Polityka cookies w Banku Spółdzielczym w Narwi
Polityka cookies

Zasady ładu korporacyjnego
Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Narwi
Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawa Bankowego

Polityka informacyjna
Polityki Banku Spółdzielczego w Narwi

Informacja podlegająca ujawnieniu za 2022 rok
Załącznik nr 1 – Strategia zarządzania poszczególnymi ryzykami
Załącznik nr 2

Wskaźniki charakteryzujące sytuację ekonomiczno-finansową BankuII półrocze 2022 rokuI półrocze 2023 roku
Suma bilansowa netto63 071,35 tys. zł66 624,30 tys. zł
Wynik finansowy brutto2 059,14 tys. zł1 457,71 tys. zł
Wynik finansowy netto1 883,88 tys. zł1 297,21 tys. zł
Fundusze własne9 917,54 tys. zł11 776,99 tys. zł
Łączny współczynnik kapitałowy43,29 %47,35 %
Współczynnik kapitału T143,29 %47,35 %
Współczynnik kapitału CET143,29 %47,35 %
Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA)3,09 %3,95 %
Stopa zwrotu z kapitału netto (ROE)17,32 %20,67 %

Reklamacje
Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi
Załącznik 1. Zgłoszenie reklamacji
Załącznik 2. Zgłoszenie reklamacji karty

Regulamin mojeID
Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID

System kontroli wewnętrznej
Zarząd Banku prezentuje w sposób syntetyczny opis systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Narwi, który zostaje udostępniony w związku z wykonaniem obowiązku zawartego w treści rekomendacji 1.11 Rekomendacji „H” Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach, wydanej Uchwałą Nr 141/2017 KNF z dnia 25.04.2017 r. (Dz. Urz. KNF 2017.7).

System kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Narwi

Polityka unikania konfliktów interesów
Polityka unikania konfliktów interesów