O Banku

Spółdzielczość bankowa jest jedną z najstarszych form spółdzielczości na ziemiach polskich. Ma ona długą i piękną tradycję. Nowoczesny ruch spółdzielczy powstał na ziemiach polskich później niż na zachodzie Europy. Przyczyną tego było opóźnienie w rozwoju ziem polskich i fakt rozbicia na zabory.
W zależności od sytuacji polityczno – gospodarczej i ustawodawstwa obowiązującego w poszczególnych zaborach, różny był rozwój i różne formy organizacji polskich SOP. Wszystkie jednak miały jeden główny cel – łączenie wysiłków na zasadach samopomocy w walce z lichwą i w działaniu na rzecz rozwoju gospodarczego polskiego społeczeństwa. Ten cel przyświecał także Franciszkowi Stefczykowi przy zakładaniu pierwszej w zaborze austriackim Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej w Czernichowie pod Krakowem. Dr F. Stefczyk, zwany pionierem spółdzielczości rolniczej, dał początek „Kasom Stefczyka”.

Dowiedz się więcej o historii Banku Spółdzielczego w Narwi…