Przekazy dewizowe

Bank Spółdzielczy w Narwi oferuje dla swoich klientów następujące formy przekazów w obrocie dewizowym: przelew SEPA polecenie wypłaty, które można realizować w placówce Banku lub po przez INTERENT BANKING.

Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy adres BIC
  • koszty „SHA”
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer), wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku.

Polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Przekazy dewizowe można również dokonywać za pomocą INTERENT BANKING.

Opłaty związane z przelewami dewizowymi znajdują się w Tab.9 Przekazy w obrocie dewizowym