Aplikacja Mobilna

Aplikacja mobilna Nasz Bank umożliwia obsługę rachunków bankowych. Klienta, użytkownika serwisu bankowości elektronicznej, za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet. Pozwala na kontrolę swoich finansów w dowolnym miejscu i czasie, niezbędny jest pakiet danych internetowych ponieważ Aplikacja łączy się z odpowiednim serwerem przez Internet

Uruchomienie aplikacji Nasz Bank

 1. Aplikację Nasz Bank należy pobrać ze sklepu Google Play – aplikacja jest darmowa.
 2. Na stronie Internet Bankingu w zakładce Ustawienia –> Kanały dostępu i urządzenia wybieramy opcję Dodaj urządzenie, i postępujemy zgodnie z komunikatami wyświetlonymi przez system.
 3. Po poprawnym zapisaniu danych pojawi się komunikat „Proces aktywacji zakończył się pomyślnie”.
 4. Można zacząć korzystać z aplikacji Nasz Bank.

Aplikacja mobilna umożliwia:

 • przeglądanie informacji o zgromadzonych środkach finansowych na swoich rachunkach
 • dostęp do historii operacji
 • prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)
 • dostęp do informacji o kredytach, lokatach
 • wykonanie przelewów zwykłych, zdefiniowanych, podatkowych, płatności podzielonych (Split Payment)
 • wykonywanie przelewów QR
 • zakładanie i likwidacja lokat
 • zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną – zastąpienie papierowych list haseł, haseł SMS
 • wyszukanie oddziałów i bankomatów, wykonanie połączenia telefonicznego do banku

Instrukcja użytkownika aplikacji mobilnej Nasz Bank

[Privacy Policy] Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej Nasz Bank BS Narew