Kontakt

Bank Spółdzielczy w Narwi
ul. Dąbrowskiego 1
17-210 Narew


tel. (85) 681 60 36, fax (85) 681 60 37
e-mail: centrala@bsnarew.pl
kod SWIFT: POLUPLPR


Godziny otwarcia:

od poniedziałku do czwartku 7:45 – 15:00
piątek 7:45 – 16:00


Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000171366, NIP 543-00-10-937, REGON 000493882