Władze Banku

Zarząd

  1. Olga Jakubowska – Prezes Zarządu
  2. Walentyna Niczyporuk – Członek Zarządu
  3. Katarzyna Dawidziuk – Członek Zarządu
  4. Halina Seliwoniuk – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  1. Kozłow Leonidas – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Lewczuk Piotr Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Ostaszewski Bogdan- Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Selwestruk Jan – Członek Rady Nadzorczej
  5. Aleksandra Poskrobko – Członek Rady Nadzorczej