Rachunek POL-IKE

POL-IKE to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy już teraz myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze. Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE daje możliwość długoterminowego odkładania pieniędzy, a dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego, tzw. „podatku Belki”, pozwala osiągnąć wyższy zysk niż z innych form oszczędzania.

Bank Spółdzielczy w Narwi nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zatem tworząc produkt emerytalny (Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE) Bank nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Informacja, wynikająca z wymogu określonego w art. 6 ust. 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE w Banku Spółdzielczego w Narwi.

Dlaczego warto?

1)      Zabezpieczenie przyszłości – wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu

2)      Elastyczność – nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy od możliwości finansowych oszczędzającego

3)      Zwolnienie z podatku od spadku – środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego

W 2024 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 23 472 zł.