Western Union

Western Union oferuje możliwość prostego, szybkiego i bezpiecznego przesłania pieniędzy. Możliwość realizacji przekazów Western Union w walucie PLN.

Poznaj możliwości:

 • transakcja jest wykonywana w ciągu kilkunastu minut*.
 • przekaz dociera bezbłędnie do adresata.
 • nie ma potrzeby posiadania konta bankowego, karty – wystarczy ważny dokument tożsamości.

* Przekazanie środków może być opóźnione lub usługi mogą być niedostępne w zależności od określonych warunków przekazu, w tym wysłanej kwoty, kraju przeznaczenia, dostępności waluty, kwestii regulacyjnych, wymogów dotyczących identyfikacji, godzin urzędowania placówek agencyjnych, różnic w strefach czasowych, wyboru opcji o późniejszym terminie odbioru. Zastosowanie mogą mieć również dodatkowe ograniczenia. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z Regulaminem Usługi.

Z usługi mogą korzystać osoby, które ukończyły 18. rok życia.

Jak wysłać przekaz Western Union?

 • Udać się do Banku Spółdzielczego w Narwi.
 • Wypełnić formularz Wpłata oraz zapoznaj się z Regulaminem usługi przekazu pieniężnego Western Union.
 • Przedstawić ważny dokument tożsamości i opłać przekaz (wysyłaną kwotę przekazu wraz z opłatą).
 • Odebrać potwierdzenie wysłania przekazu (z nr Kontrolnym Przekazu Pieniężnego MTCN).
 • Skontaktować się z odbiorcą i poinformować go o szczegółach przekazu (nr Kontrolnym Przekazu Pieniężnego MTCN, danych nadawcy, kraju nadania, wysłanej kwocie).

Jak wypłacić przekaz Western Union?

 • Udać się do Banku Spółdzielczego w Narwi.
 • Przedstawić ważny dokument tożsamości oraz przekaż szczegóły przekazu otrzymane od nadawcy (nr Kontrolny Przekazu Pieniężnego MTCN, spodziewaną kwotę i walutę przekazu, kraj nadania, imię i nazwisko nadawcy).
 • Odebrać pieniądze i potwierdzenie wypłaty przekazu