Kredyty

Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych.

Kredyt odnawialny w POL-Koncie

Kredyt gotówkowy konsumencki STANDARD

Kredyt konsumpcyjny HIPOTECZNY

Kredyty na budownictwo mieszkaniowe

Kredyt na zakup pojazdów oraz artykułów trwałego użytku i usług w systemie sprzedaży ratalnej

Kredyt obrotowy w tym na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Kredyt inwestycyjny w tym kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania z ARiMR

Kredyt pomostowy

Kredyt gotówkowy o zmiennym oprocentowaniu

Kredyt na zakup pojazdów