Rada nadzorcza

1. Kozłow Leonidas - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Lewczuk Piotr Paweł - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Ostaszewski Bogdan- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Selwestruk Jan - Członek Rady Nadzorczej
5. Aleksandra Poskrobko - Członek Rady Nadzorczej