Kredyty

instKredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym w tym na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Kredyt rewolwingowy

Kredyt inwestycyjny w tym kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania z ARiMR

Kredyt pomostowy