Bezpieczna Gotówka

Przeznaczenie kredytu: kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

Kto może uzyskać kredyt: adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych.

Wysokość kredytu:

  • kwota udzielonego kredytu nie może być niższa niż 1 000 zł i wyższa niż 100 000 zł
  • przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy  

Okres na jaki można uzyskać kredyt: 1 – 96 miesięcy

Oprocentowanie kredytu: kredyt oprocentowany zmienną stopą procentową:

  • do 6 miesięcy kredytowania 7%
  • powyżej 6 miesięcy kredytowania 7,20%

Tryb uzyskania kredytu: osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówce banku. Rozpatrzenie wniosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Narwi.