Kredyt Uniwersalny Hipoteczny

Przeznaczenie kredytu: dowolny cel; nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednak cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu

Kto może uzyskać kredyt: Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada na podstawie oceny Banku zdolność i wiarygodność kredytową. Wiek najstarszego Kredytobiorcy na koniec planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat.

Wysokość kredytu:

  • minimalna kwota kredytu 10 000 zł
  • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Okres na jaki można uzyskać kredyt: od 1 roku do 10 lat.

Oprocentowanie kredytu: kredyt oprocentowany zmienną stopą procentową 5,45%.

Tryb uzyskania kredytu: osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówce banku. Rozpatrzenie wniosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Narwi.