Kredyt w ROR

Przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta.

Kto może uzyskać kredyt: adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych korzystających z jednego z rachunków typu ROR będących w ofercie Banku.

Wysokość kredytu:

  • minimalna kwota kredytu 1 000 zł
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i nie może przekraczać 50 000 zł

Okres na jaki można uzyskać kredyt: 12 miesięcy

Oprocentowanie kredytu: kredyt oprocentowany zmienną stopą procentową 7,20%.

Tryb uzyskania kredytu: osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówce banku. Rozpatrzenie wniosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Narwi.