Kredyt Pomostowy

Przeznaczenie kredytu:

  • na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem Kredytu Technologicznego, którego zasady udzielania uregulowane są w regulacji Instrukcja udzielania Kredytu Technologicznego z premią technologiczną BGK)  lub z programów wspólnotowych
  • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta
  • może być przeznaczony na sfinansowanie również podatku VAT

Kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który:

  • posiadanie rachunku bieżącego w Banku
  • posiada zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami

Wysokość kredytu:

  • minimalna kwota kredytu 20 000 zł
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta

Okres na jaki można uzyskać kredyt: do 15 lat

Oprocentowanie kredytu:

  • do 5 lat – WIBOR 3M + 2,50%
  • od 10 lat – WIBOR 3M + 3,00%

Tryb uzyskania kredytu: osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wniosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Narwi.