Kredytowa Linia Hipoteczna

Przeznaczenie kredytu: finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku

Kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który:

  • prowadzi działalność gospodarczą/rolniczą nieprzerwanie, przez co najmniej 24 miesiące
  • wywiązuje się terminowo z zobowiązań kredytowych wobec Banku i innych banków
  • kredyt nie może być udzielony Klientom rozliczającym się w formie karty podatkowej

Wysokość kredytu:

  • minimalna kwota kredytu 50 000 zł
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta

Okres na jaki można uzyskać kredyt: do 15 lat

Oprocentowanie kredytu: z okresem spłaty max 10 lat, do 500 tys. zł i nie więcej iż 60% wartości nieruchomości zabezpieczającej zwrotność kredytu – WIBOR 3M + marża Banku

Tryb uzyskania kredytu: osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wniosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Narwi.