Rada Nadzorcza

1. Kozłow Leonidas – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Lewczuk Piotr Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Ostaszewski Bogdan- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Selwestruk Jan – Członek Rady Nadzorczej
5. Aleksandra Poskrobko – Członek Rady Nadzorczej