PSD2

Informacje dot. raportowania przez Bank Spółdzielczy w Narwi dostępności API PSD2

 Raport kwartalnyAPI PSD2Bankowość internetowa
Dostępność (%)Niedostępność (%)Dostępność (%)Niedostępność (%)
od 14.09.2019
do 13.12.2019
99,910,0999,510,49
od 14.12.2019
do 13.03.2020
100,000,0098,701,30
od 14.03.2020
do 13.06.2020
100,000,0097,762,24
Raport SLA z dostępności HUB PSD2 
 • od 01.10.2020 do 30.11.2020   100,00%
 • od 01.12.2020 do 31.12.2020     99,99%
 • od 01.01.2021 do 28.02.2021   100,00%
 • od 01.03.2021 do 31.03.2021     99,87%
 • od 01.04.2021 do 30.04.2021     99,98%
 • od 01.05.2021 do 31.08.2021   100,00%
 • od 01.09.2021 do 30.09.2021     99,98%
 • od 01.10.2021 do 31.10.2021     99,96%
 • od 01.11.2021 do 31.12.2021   100,00%
 • od 01.03.2022 do 31.03.2022     99,87%
 • od 01.04.2022 do 30.04.2022   100,00%
 • od 01.05.2022 do 31.05.2022     99,94%
 • od 01.06.2022 do 30.06.2022   100,00%
 • od 01.07.2022 do 31.07.2022   100,00%
 • od 01.08.2022 do 31.08.2022   100,00%
 • od 01.09.2022 do 30.09.2022     99,99%
Informacje dla dostawców usług (TPP) 

Dyrektywa PSD2 stanowi bazę do wprowadzenia jednolitego rynku płatności w krajach Unii Europejskiej i jest rozszerzeniem regulacji dyrektywy 2007/64/WE – czyli PSD1 (którą w całości uchyla). Poprzednie zapisy nie były jednak wystarczające przy tak szybkich zmianach na rynku usług płatniczych i technologii.

Dyrektywa PSD2, oprócz nowych zasad dotyczących ochrony i bezpieczeństwa, wprowadza także nowy rodzaj dostawców usług płatniczych i nowe transakcje płatnicze. Zwiększa również Twoje prawa i bezpieczeństwo np. jeśli utracisz kartę.

Dyrektywa PSD2 to początek ery otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych oraz pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych i mobilnych. Daje także możliwość kreowania innowacyjnych produktów  finansowych.  Jest  to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego typu niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider). Jednostki te, działając na zlecenie Klienta będą oferować nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej.

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.

https://psd2-pdev.bsnarew.pl