Transakcje internetowe

Aktualności

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

Szanowni Klienci. Uprzejmie informujemy, że od 01.07.2023 r obowiązują nowe zasady uwierzytelnienia transakcji internetowych niskokwotowych. Poniższy załącznik zawiera wysokość limitów dla których Bank może nie stosować uwierzytelnienia typu 3D-Secure.

Pojedyncza transakcja internetowa   100 PLN

Suma transakcji internetowych          400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych     5