Witaj na stronie Banku

Aktualności

 Twój e-PIT - nowe zasady rozliczania PIT-u 

Od 1 stycznia br. obowiązek wypełnienia rozliczeń za 2018 roku spoczywa na Krajowej Administracji Skarbowej. To ona ma obowiązek wypełnić zeznania podatkowe dla podatku dochodowego od osób fizycznych. To duża zmiana dla każdego z nas.

Od dziś do 30 kwietnia br. możesz zapoznać się na Portalu Podatkowym https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ ze swoim PIT-em, wypełnionym przez KAS.

Sam decydujesz jaką formę rozliczenia wybierzesz. Możesz:

 

1. Zalogować się na Portalu Podatkowym:

  • sprawdzić e-PIT i zaakceptować go bez zmian,
  • uzupełnić PIT o dane OPP i odliczenia, np. o ulgę rehabilitacyjną, na Internet, odliczenie darowizny na określone cele, IKZE, wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekażesz 1%  - a następnie zaakceptować dokument.

2. Odrzucić e-PIT i albo wypełnić samodzielnie formularz dostępny w usłudze Twój e-PIT albo rozliczyć się w innej formie np. składając  do 30 kwietnia br. PIT w wersji papierowej w Urzędzie Skarbowym.

3. Nie robić nic – w takim przypadku 30 kwietnia urząd rozliczy Cię na podstawie przygotowanego e-PIT-u.

Za pomocą „Twój e-PIT" możesz rozliczyć się zarówno indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem, lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Pamiętaj, aby upewnić się, czy nie ciąży na Tobie obowiązek dopłaty podatku. Niedopłacony podatek musisz zapłacić na konto swojego Urzędu Skarbowego do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji po tym linkiem: TWÓJ E-PIT - Jak go złożyć?

 Usługa SMS

Usługa SMS  to nowy i szybki sposób na kontakt z Bankiem.
Z usługi SMS może korzystać każdy klient posiadający rachunek w Banku Spółdzielczym w Narwi.

 

 

Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości sms.

 

Uruchomienie usługi SMS następuje po:

  • wypełnieniu wniosku o świadczeniu usługi SMS
  • podaniu numeru telefonu komórkowego klienta.

Usługa SMS działa całą dobę.
Usługa dostępna dla użytkowników krajowych sieci telefonii komórkowej.

 UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE ON-LINE

Ciesz się ochroną podczas podróży (koszty leczenia, NNW)
Nie trać czasu – zakup polisy to tylko 5 minut
Nie przepłacaj – polisa już od 10 zł
5% zniżki na zakup on-line

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego do oferty każdego banku w Polsce, który oferuje rachunki osobiste, od dnia 8 sierpnia 2018r. Bank wprowadził do oferty Podstawowy Rachunek Płatniczy. Rachunek ma służyć do wykonania podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych, w tym dokonywania płatności internetowych. Adresowany jest do osób nieposiadających dotychczas żadnego rachunku płatniczego umożliwiającego dokonywanie operacji przypisanych do tego rachunku w innym banku. Jest to bardzo liczna grupa, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach i na terenach wiejskich.

Konto przyjazne to oferta Banku Spółdzielczego w Narwi w zakresie podstawowego rachunku płatniczego.

Informacja o otwarciu rachunków VAT

Bank Spółdzielczy w Narwi uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Narwi nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej Internet Banking i Home Banking oraz w placówkach Banku Spółdzielczego.