SmartKARTA

Nowości

SmartKARTA umożliwia obsługę rachunku (wpłaty i wypłaty) w bankomatach i wpłatomatach z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej Nasz Bank. 

Korzystanie z usługi w Aplikacji mobilnej

Po  uruchomieniu  Aplikacji  mobilnej  w  swoim  smartfonie  wybieramy  opcję  smartKARTA  dostępną  na ekranie  głównym.  Aplikacja  przedstawi  ustawienia  smartKARTY.  W  przypadku,  gdy posiadamy tylko jeden rachunek, usługa będzie dostępna dla tego rachunku. W przypadku, gdy posiadamy klika rachunków, musimy wskazać,  który  z  nich  będzie  obsługiwała  smartKARTA. 

Dostępny jest również podgląd  Dziennego limitu operacji ustalonego w banku dla usługi.

Szybka wypłata z bankomatu:

 • Uruchamiamy Aplikację  mobilną w  smartfonie,  gdzie  następnie  wybieramy opcję  smartKARTA  →  szybka wypłata i wybieramy lub wpisujemy kwotę szybkiej wypłaty,
 • Po wciśnięciu przycisku Wypłać przechodzimy do skanowania QRCode wyświetlonego w bankomacie,
 • Bankomat oczekuje na potwierdzenie operacji w Aplikacji mobilnej,
 • Potwierdzamy wykonanie operacji w Aplikacji mobilnej.
   

smartKARTA – obsługa rachunku w bankomacie:

 • Uruchamiamy Aplikację mobilną w smartfonie, gdzie następnie wybieramy opcję smartKARTA → smartKARTA i przechodzimy do skanowania QRCode wyświetlonego w bankomacie,
 • Na ekranie bankomatu wybieramy operację, którą chcemy zrealizować, np. Wpłata gotówki,
 • Postępujemy zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie,
 • Potwierdzamy wykonanie operacji w Aplikacji mobilnej,
 • Możemy wydrukować potwierdzenie.