Sm@rt wypłata

Aktualności

Informujemy, iż wprowadziliśmy do oferty nową funkcjonalność w zakresie wypłat w bankomacie – Sm@rt wypłatę.

Sm@rt wypłata to bardzo wygodna funkcja, dająca możliwość realizacji transakcji bez użycia karty w bankomacie.

Funkcję Sm@rt wypłaty można wykorzystać w następujących sytuacjach:

  • wypłata bez karty poprzez kod z bankowości elektronicznej (Internet Banking lub Mobilny Internet Banking),
  • z bankowości internetowej jako „elektroniczny czek” przekazany innej osobie przez SMS,
  • wypłata bez karty gdy karta zostanie zagubiona lub zablokowana lub gdy nie mamy przy sobie karty.

W celu dokonania Sm@rt wypłaty wystarczy:

  • w systemie Internet Banking wybrać zakładkę: Rachunki / Przelew jednorazowy / Sm@rt wypłata oraz wpisać kwotę i tytuł wypłaty – na tej podstawie system generuje hasło aktywacyjne (kod wypłaty), które zostanie wysłane na podany numer telefonu bądź wyświetlone na stronie, następnie
  • wybrać na ekranie opcję Sm@rt wypłata,
  • podać jednorazowy kod otrzymany za pomocą komunikatu SMS,
  • po wpisaniu kodu na klawiaturze bankomatu, urządzenie wypłaci zdefiniowaną kwotę Sm@rt wypłaty.

Kod wypłaty:

  • można wygenerować ze swojego rachunku w systemie bankowości elektronicznej (Internet Banking) lub w placówce za pośrednictwem pracownika Banku,
  • można zrealizować samemu lub przekazać go innej osobie poprzez wskazanie jej numeru telefonu i wysłanie odbiorcy komunikatu SMS z kodem,
  • jest ważny przez 15 min od momentu jego wygenerowania.

Sm@rt wypłata jest dostępna tylko  w bankomacie Banku Spółdzielczego w Narwi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Banku.